راهنمای گردشگران

شهرستــان فریدونشهر، با توجه به موقعیت آب و هوایی و کوهستانی بودن ، ‌وجود آبشارها و چشمه سارها و انواع گیاهان و گلهای زیبای وحشی ،‌در دامنه ها ، کوهسارها ،‌هر بیننده و دیدار کننده از شهرستان در فصل بهار و تابستان را به خود محسور می کند ، زمستانهای پر برف و زیبا ، جهت اسکی در پیست اسکی شهرستان که تنها پیست اسکی در استان اصفهان می باشد ،‌یکی از لوازم و امکانات خوب منطقه برای جذب توریسم می باشد ، وجود غارهای زیبا و آهکی در کوهها و وجود کوههای بلند و جوان زمینه های بسیار خوبی را برای کوهنوردان فراهم می سازد . ‌بالاخره ، طبیعت زیبا و زایدالوصف شهرستان فریدونشهر ، پذیرای دیدارکنندگان و بازدید کنندگان می باشد .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست