آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار

به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری فریدونشهر و بمنظور توسعه شیوه های تشویق سرمایه گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های توسعه و عمران شهری، این شهرداری در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را با کاربری مندرج از طریق فراخوان عمومی و به روش های مرسوم مشارکتی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای توان مالی و مجوزات تخصصی لازم در ارتباط با موضوعات مندرج در جدول ذیل دعوت بعمل می آید، با توجه به موقعیت ویژه و استثنایی پروژه های مورد نظر از تاریخ درج این آگهی ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ به مدت ۱۰ روز کاری به منظور بازدید و کسب اطلاعات بیشتر به واحد سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری فریدونشهر، ( آقایان تواضعی و لچینانی) مراجعه و یا با شماره ۰۳۱۵۷۵۹۲۲۲۰ داخلی های ۱۲ و ۲۲ تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است در این مرحله، شهرداری فریدونشهر صرفا به شناسایی و مذاکره با متقاضیان اقدام خواهد نمود و به منظور انتخاب سرمایه گذار جهت واگذاری پروژه فوق الذکر، مستلزم انجام تشریفات قانونی و اختصاصی مربوطه می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست