بدهی دستگاه های دولتی به شهرداری بیش از۱۳۰میلیارد ریال است.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بدهی دستگاه های دولتی به شهرداری بیش از۱۳۰میلیارد ریال است.
فهرست