اطلاعیه های مهم شهر

🔻فرصت محدود املاک دارای رای تخریب کمیسیون ماده صد

🔻به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند

»در راستای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ پرونده های تخلف ساختمانی دارای رای قطعی تخریب از سوی کمیسیون ماده صد در سال ۱۴۰۰ و قبل از آن در صورت شمول بندهای مصوب این قانون  می توانند با مراجعه به شهرداری و ارائه تقاضای کتبی از طرف مالک یا نماینده قانونی ایشان نسبت به درخواست تبدیل رای صادره به جریمه  اقدام نمایند.

🔻بدیهی است مهلت این قانون تا آخر آذرماه ۱۴۰۲ می‌باشد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست