اخبار شهراری/                                                                                                                         ۱۷ آبان ۱۴۰۲

️استقبال خوب شهروندان از بازارچه میوه و تره بار شهر فریدونشهراین بازارچه به همت فرمانداری، شهرداری فریدونشهر، اتاق اصناف و اداره صمت روزهای چهارشنبه هر هفته واقع در ساختمان سابق ترمینال روستایی برگزار میگردد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست