❇️ حتی‌الامکان از انجام سفرهای غیرضروری اجتناب کنید.

❇️ در هنگام رانندگی در برف و یخ از نور پایین برای نتیجه بهتر در دید استفاده کنید.

❇️ به مسیر دقت کنید و تا حد امکان از خطوط وسط و کناره جاده استفاده کرده و ماشین را در مسیر درست قرار دهید.

❇️ با سرعت ثابت رانندگی و کمتر از جاده‌های خشک رانندگی کنید.

❇️ در پیچ‌ها به آرامی و با دقت بیشتر رانندگی کنید و فرمان ماشین را به سرعت نچرخانید.

❇️ از ترمز ناگهانی یا گردش ناگهانی بپرهیزید.

❇️ پای خود را بسیار بر روی پدال گاز فشار ندهید یا به سرعت تغییر سرعت ندهید.

❇️ قبل از سفر ضمن اطلاع از وضعیت راه‌ها از سالم بودن سیستم گرمایشی، برف پاکن‌ها، چراغ‌های خودرو و همراه داشتن زنجیر چرخ اطمینان حاصل نمایید.

❇️ از پر بودن باک خودرو اطمینان حاصل نمایید.

❇️ ضمن رعایت سرعت مطمئنه فاصله طولی را با خودروی جلویی خود رعایت نمایید.

❇️ لباس گرم به همراه داشته باشید.

❇️ شماره تلفن‌های ضروری را به یاد داشته باشید.

فهرست