کوه فردان فریدونشهر

                                                                                           کوه فردان فریدونشهر                                                  

کوه فردان با ارتفاع ۳۹۵۰ متر در منطقه پشتکوه فریدونشهر وبه موازات خط الراس شاهانکوه برافراشته شده است ؛ طوری که اگر از قله­ی شاهانکوه در جهت جنوب نگاه کنیم ، نمای بسیار زیبایی از جبهه ی شمالی خط الراس فردان و قله ی با شکوه آنرا می بینیم .

کوه فردان به دلیل بارش زیاد برف و ریزش بهمن های مهیب در دامنه های آن ، در میان بومیان منطقه شهرت زیادی دارد . همچنین دامنه های این کوه از آخرین رویشگاههای باقی مانده گیاه ارزشمند کرفس در ایران می باشد .  مسیرهای صعود به کوه فردان از گردنه ی کلوسه و کفت شادی در منطقه ی پشتکوه فریدونشهر است.

فهرست