ستپله به معنی محل وجود عسل، نامی گرجی برای کوهستانی باشکوه

                                                                                                            کوه ستپله

کوهستان، تجلی گاه لطف الهی و سرچشمه حیات است . ابرها بر فراز کوهها متراکم می شوند و می بارند تا چشمه ساران و جویبارهای پاک و زلال در پناه دره ها بسوی دشتها جاری شوند و تشنگان را سیراب کنند .

چشم اندازهای کوهستان متنوع و خیال انگیز است. گاهی کوهی با عظمت و بلندیش زیباست و گاهی با شکل و نمای چشم نوازش. 

ستپله:

گاهی کوهستان ، جویبارهایش را بسوی دشتهای مختلفی هدایت می کند تا مردم بیشتری از این خوان نعمت بهره ببرند .
از ویژگیهای مهم طبیعی فریدونشهر ، هدایت رودخانه های مختلف به دشتها و سرزمینهای مختلفی از کشور ایران است . رودخانه رودبار از فریدونشهر سرچشمه گرفته و دشت خوزستان را سیراب می کند و رودخانه های پلاسجان (صادقیه) و تهلگی هم بسوی زاینده رود جاری اند .
در شمالغرب شهر فریدونشهر کوهستانی قرار دارد که جویبارهایش بسوی سه منطقه مختلف از ایران جاریست . دشت خوزستان ، زاینده رود و دریاچه نمک .
نام این کوهستان ، ستپله¹ ( sataple ) و ارتفاع آن ۳۶۹۵ متر می باشد . ستپله ، واژه ای گرجی و به معنی محلی که در آنجا عسل وجود داشته باشد است و این نام به خاطر وجود لانه های طبیعی زنبور عسل وحشی در دامنه های این کوهستان است.
کوهستان ستپله از قله های متعددی تشکیل شده که با مسیرهای کوهپیمایی جذاب، چشمه های متعدد و دامنه هایی دل انگیز ، منطقه بسیار زیبایی برای تفریح و کوهنوردی است .
از جمله قله های این منطقه میتوان دولاو، زردیگر و طاغیس تسری(قبله افوس) را نام برد که همگی در کنار یکدیگر می باشند و نمایی هرمی شکل و نوک تیز دارند ، به نحوی که از داخل شهر هم شکوه این کوهستان به خوبی نمایان است.
در گذشته هایی نه چندان دور ، صخره های خطیر این کوهستان شاهد حضور تماشایی بزهای وحشی و جست و خیزهای آنها بود ولی چند سالیست که با بی مهری دشمنان طبیعت (شکارچیان) روبرو هستند وبا دلهره و اضطراب برای چریدن به علفزارها و برای نوشیدن آب به چشمه سارها می آیند .
اما خوشبختانه سراسر این کوهستان و کوههای همجوارش ، رسما بعنوان “منطقه شکارممنوع ستبله” معرفی گردید تا حیات وحش آن حیاتی دوباره پیدا کند.

¹ ستپله : sataple – ستپله یک واژه گرجی می باشد به معنای منطقه دارای عسل و به صورت sataple خوانده می شود. طبق شواهد و روایات گوناگونی که در شهرستان فریدونشهر رواج دارد این منطقه دارای زنبور عسل های بومی بوده که به صورت طبیعی و بدون دخالت انسان در میان صخره ها عسل تولید می کرده اند و ساکنان گرجی شهرستان فریدونشهر نام آن را “ستپله” گذارده اند.

فهرست