کوه دری فریدونشهر

نمای قله باشکوه دری از دامنه های کوه هشتاد
     

نمای قله فنی دری و شاهان کوه از قله هفت تنان

نمای شاهان کوه و دری
کوه دری فریدونشهر با ارتفاع ۳۸۶۵ متر ، شرقی ترین قله­ ی خط الرأس شاهانکوه و از سرسخت ترین کوههای زاگرس میباشد .

 

مسیر متعارف صعود به کوه دری ، تیغه شمالی است که بسیار سخت گذر بوده و نیاز به دقت و

توانایی زیادی جهت حرکت و صعود از صخره های بلند دارد .

 

مسیر دسترسی به تیغه­ی شمالی دری از تنگ دودکشان در شرق روستای سرداب بالا است .

همچنین این قله از مسیر شرقی نیز قابل صعود می باشد .

نکته قابل توجه برای صعود به این قله زیبا ، مسیر تیغه ای و زیبای آن است که لذت آن را دو چندان می کند ؛ باید توجه داشت که این قله فاقد مسیر های ساده دیگر همانند قله کول جنو می باشد .

اولین صعود زمستانه­ ی قله­ ی دری در بهمن ماه سال ۹۱ توسط کوهنوردان آزاد فریدونشهر صورت گرفت .

فهرست