کمیته فرعی نامگذاری شهرها ، خیابانها ،کوچه ها و میدانها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. کمیته فرعی نامگذاری شهرها ، خیابانها ،کوچه ها و میدانها

کمیته فرعی نامگذاری شهرها ، خیابانها ،کوچه ها و میدانها

کمیته فرعی نامگذاری مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ در اتاق جلسات شهرداری برگزار گردید . در این جلسه که با موضوع نامگذاری مکانی به نام سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد پیشنهادات متعددی از سوی اعضاء شرکت کننده ارائه گردید نظیر ( بلوار بسیج ،فلکه استقلال، میدان جهاد کشاورزی ، خیابان شریعتی و…) که در پایان به اتفاق نظر کل اعضاء فلکه استقلال به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تغییر نام پیدا کرد که به عنوان پیشنهاد به شورای اسلامی شهر فریدونشهر ارسال خواهد شد و بعد از تصویب  جهت نهایی شدن به شورای نامگذاری شهرستان ارسال می گردد .

در این جلسه مواردی دیگر از جمله نامگذاری بلوار زیر مسکن مهر به عنوان بلوار شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران و تغییر نام کوی شاهد به نام شهید سر افراز شهید فضل الله خودسیانی پیشنهاد گردید که جهت تصویب نهایی به شورای نامگذاری شهرستان فریدونشهر ارسال خواهد شد .

فهرست