کاشت نهال چنار در پارک معلم                                                                                              ۰۹ فروردین ۱۴۰۲  


کاشت نهال چنار در پارک معلم توسط واحد فضای سبز شهرداری

 

امسال در پارک معلم بیش از ۱۰۰۰ اصله نهال کاشته خواهد شد که از این تعداد ۴۰۰ اصله نهال چنار می‌باشد پارک معلم مهمترین پارک شهر که کارکرد منطقه‌ای دارد در سال جدید در این پارک برنامه‌های عمرانی قابلی اجرا خواهد شد.


☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست