اخبار شهرداری/ پیرامون تفاهم نامه طرح اقدام ملی و نهضت ملی                                                                  ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

درتاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳جلسه ای پیرو جلسات و مذاکرات قبلی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و جناب باتوانی شهردار و آقای رفیعی کارشناس عمرانی شهرداری و جناب گل شاهی ریاست اداره راه و شهرسازی فریدونشهر در اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل شد.درجلسه ای که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳پیرو جلسات و مذاکرات قبلی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و جناب باتوانی شهردار و آقای رفیعی کارشناس عمرانی شهرداری و جناب گل شاهی ریاست اداره راه و شهرسازی فریدونشهر در اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل شد پیرامون ابهامات تفاهم نامه طرح اقدام ملی و نهضت ملی و همچنین تعهدات اداره راه و شهرسازی در خصوص تفاهم نامه های گذشته در پروژه های چهارصددستگاه، منطقه کارگاهی فرهنگیان، نقاط ضعف اجرای پروژه مسکن مهر و نارسایی ها و معضلات پس از اجرای پروژه، منطقه سایت اداری و… بحث و بررسی شد.روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست