باسمه تعالی
خدمت به خلق خدا عبادت است .
امام علی (ع)
جناب آقای مهندس باتوانی شهردار محترم شهر فریدونشهر
باسلام و تحیت
اهتمام اندیشمندانه، زحمات و همت بی دریغ جنابعالی و همکاران پرتلاش شهرداری فریدونشهر در راستای خدمات رسانی به مردم قدرشناس فریدونشهر ،همکاری با ستاد بحران شهرستان، توجه به توصیه ها و اخطاریه ها، اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان، حضور فعال شبانه روزی و انجام پروژه های عمرانی و فرهنگی موثر در سطح شهر که منجر به نتیجه مطلوب و رضایت مردم شده است را ارج می نهیم.
لذا بدین وسیله به پاس زحمات و تلاش های بی وقفه و مدیریت جهادی جنابعالی و خدمات کارکنان خدوم شهرداری؛ مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام می نمایم و برای جنابعالی وهمکارانتان سلامتی و موفقیت مسئلت دارم.

نوراله بهمنی
رئیس دادگستری شهرستان فریدونشهر

فهرست