«در جریان باشید»

«پیاده روسازی و جدول کاری با هدف تسهیل عبور و مرور شهروندان ارجمند»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: محله چشمه گلاز (خیابان۷تیر, خیابان شهیدگوگونانی و چشمه گلاز)
  • تاریخ: ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • اعتبار پروژه:
  • میزان پیشرفت:
۹۰%
۹۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست