«در جریان باشید»

«پروژه عمرانی پیاده رو سازی خیابان چشمه گلاز»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خانه رفیعی ها
  • تاریخ: آبان ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۸۰%
۸۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست