«در جریان باشید»

« پروژه عمرانی فلکه ورودی شهر »

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: ورودی شرقی شهر
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۵%
۵%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست