«در جریان باشید»

« پروژه عمرانی احداث پل و جدول کشی فلکه خروجی شهر »

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خروجی شهر
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۶۰%
۶۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست