«در جریان باشید»

« پروژه عمرانی اجرای جدول بندی خیابان امیرکبیر »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خیابان امیرکبیر
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۳۰%
۳۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست