«در جریان باشید»

«پروژه اجرایی بهسازی و مناسب سازی پیاده روها و جداول خیابان شهید گوگونانی و محله چشمه گلاز»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خیابان شهید گوگونانی و محله چشمه گلاز
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۱۰۰%
۱۰۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست