«در جریان باشید»

« پاکسازی و علف گیری فضای سبز »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس:خیابان مدنی
  • تاریخ:  خرداد ۱۴۰۳
  • نوع پروژه: خدمات شهری
  • اهداف پروژه:به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر، در راستای خدمت رسانی بیشتر و زیبایی بخشیدن به منظر شهری ، واحد فضای سبز بهسازی و باز پیرایی فضای سبز در حاشیه بلوارها به همت عوامل زحمتکش خدمات شهری بطور مستمر درحال اجراست.
  • میزان پیشرفت:
۱۰۰%
۱۰۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست