«در جریان باشید»

« پاکسازی زمینهای رها شده توسط واحد موتوری و خدمات شهری شهرداری فریدونشهر »

با توجه به درخواست مکرر شهروندان و اخطاریه متعدد شهرداری به صاحبان زمینهای رها شده متاسفانه اقدامی از سوی مالکان صورت نپذیرفت و شهرداری راسا اقدام به پاکسازی و مناسب سازی نمود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست