«در جریان باشید»

« هرس، شکل دهی و حذف شاخه های خشک درختان در راستای اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۷ »

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: سطح شهر
  • تاریخ:  بهمن ۱۴۰۲
  • نوع پروژه:فضای سبز

شهرداری فریدونشهر در راستای حفظ و نگهداری فضای سبز شهری اقدام به هرس و حذف شاخه های اضافی و خشک شده درختان سطح شهر و شکل دهی متناسب با نوع گونه درخت نموده است.

️همچنین در راستای اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۷ شهرداری واحد فضای سبز اقدامات زیر را در دستور کار خواهند داشت:

۱️⃣ ایجاد تشتک مناسب زیر نظر کارشناسان متخصص برای درختان تنومند خصوصا درختان چنار موجود دربرخی پیاده روهای عمومی که به نوعی رشد سطحی ریشه آنها موجب تخریب معابر و گاها خسارت به زیرساختهای شهری گردیده است.

۲️⃣ هرس اصولی درختان آفت زده و مستعد بیماریهای آفتی که در فصول گرم موجب ایجاد محیطی غیر بهداشتی در سطح شهر میگردند.

۳️⃣ حمایت از کشاورزان و باغداران در راستای توسعه فضای سبز واقع در حریم شهر و برنامه ریزی چندساله جهت رونق زراعت چوب در سطح شهر و شهرستان

 جایگزینی درختان مثمر و غیر مثمر سازگار با اقلیم شهرستان با درختان شکسته و خطرساز در حاشیه شهر

 شهرداری فریدونشهر در راستای اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال در کشور اقدام به خرید سی هزار اصله نهال اصلاح شده و مقاوم به کم آبی و متناسب با اقلیم شهرستان نموده که از بهار سال ۱۴۰۳ با مطالعه دقیق و کارشناسی شده در اجرای سهم خود در این طرح عظیم و ملی اقدام خواهد نمود .

۶️⃣ به استناد ماده ۶ آئین نامه قانون ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها واحد فضای سبز با متخلفین قطع اشجار بدون اخذ مجوز و افرادی که به هر نحوی عمدا یا سهوا موجب تخریب فضای سبز شهری میگردند بصورت جدی برخورد و با معرفی متخلفان به مراجع قضایی اقدام می‌نماید.

 برنامه ریزی جهت آغاز طرح پلاک کوبی درختان محدوه شهر و ایجاد شناسنامه برای درختان موجود در فضای سبز شهری متناسب با، سن و نوع گونه درخت و محل کاشت آن

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست