رویکرد تحسین آمیز

هر فکر نو و ایدۀ سازنده که می تواند بر تغییر اثر گذار باشد با رویکرد تحسین آمیز استقبال می شود.

 

فرم نظرسنجی

  • در صورت تمایل قسمت زیر را تکمیل نمایید

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست