«در جریان باشید»

« نصب سرعتگیر»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خیابان امام
  • تاریخ:  اردیبهشت ۱۴۰۳
  • نوع پروژه: خدمات شهری
  • اهداف پروژه: نصب سرعتگیر در خیابان امام با مصوبه شورای ترافیک شهرستان توسط واحد خدمات و تأسیسات شهری
  • اعتبار پروژه:
  • میزان پیشرفت:
۱۰۰%
۱۰۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست