در جریان باشید

نصب بنر با موضوعیت عفاف و حجاب در خیابان های سطح شهر فریدونشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری فریدونشهر این واحد اقدام به نصب‌ بنر عفاف و حجاب در سطح شهر نمود .وی افزود :همه امروزه بر ضرورت حجاب و عفاف در جامعه و اثرات ارزشمند و ماندگاران در حفظ استحکام خانواده، عفاف زنان و مردان ،ممانعت از آسیب های اجتماعی و …صحه می گذارند لذا ضروری است پیام رسانی و اطلاع رسانی در این خصوص به روز و هنرمندانه ارائه شود .

فهرست