مهمترین اقدامات شهرداری فریدونشهر ازفجر ۱۴۰۰ تا فجر‌ ۱۴۰۱

💢مهمترین اقدامات شهرداری فریدونشهر

✔️احداث لندفیل دفن زباله با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال و پیشرفت ۹۵ درصدی

چهل و چهار سال افتخار

🔘➖➖➖➖➖➖➖➖➖🔘

☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست