معرفی شهردار فعلی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی شهردار فعلی

شهردار….. : مهندس……

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱مهندس …… در تاریخ ../…/… با رأی اعضای شورای شهر به عنوان …… شهردار ….. انتخاب شد.

سوابق تحصیلی

۱۱۱۱۱۱۱کارشناس……

۱۱۱۱۱۱۱کارشناس ارشد……

سوابق اجرائی

۱۱۱۱۱۱۱سرپرست شهرداری……

۱۱۱۱۱۱۱معاون فنی و عمرانی……

۱۱۱۱۱۱۱مدیر عامل سازمان………

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست