مجموعه دوره های سلامت محور                                                                                          ۱۰ اسفند ۱۴۰۱  

 

📢 از مجموعه دوره های سلامت محور:

👈 ویژه منطقه غرب اصفهان

▪️ برگزاری سه دوره:

⬅️ کارگاه عملی کمکهای اولیه و آشنایی با تزریقات مقدماتی (برای سومین بار)

⬅️ دارو شناسی ضروری (برای اولین بار)

⬅️ کارگاه عملی کمکهای اولیه و تزریقات پیشرفته (برای اولین بار)

✅ سر فصلها: طبق مفاد مندرج در اطلاعیه

📌 مدت تقریبی هر دوره: ۸ ساعت بصورت کارگاهی

 نکات:

▪️ پیش نیاز شرکت در دوره پیشرفته، حضور در دوره داروشناسی و تزریقات مقدماتی می‌باشد.

▪️ با توجه به زمان محدود لطفا برای اطلاع رسانی بهتر به دوستان خود ارسال فرمائید.

📆 زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

🏢 مکان برگزاری: دانشگاه پیام نور( فریدونشهر)

🔖 امکان اخذ گواهی پایان دوره.

فهرست