«در جریان باشید»

« لایروبی و نظافت و رفت و روب معابر»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خیابان تربیت بدنی
  • تاریخ:  خرداد ۱۴۰۳
  • نوع پروژه: خدمات شهری
  • اهداف پروژه:این خدمت توسط کارگران زحمتکش حوزه خدمات شهری، همچنان ادامه دارد.به گزارش روابط عمومی شهرداری فریدونشهر، طرح نظافت محله به محله در نقاط مختلف شهر ادامه دارد.

    به همت کارگران زحمتکش حوزه خدمات شهری شهرداری، محله های مختلف شهر یکی پس از دیگری بصورت دسته جمعی، نظافت و پاکسازی میگردد.

  • میزان پیشرفت:
۱۰۰%
۱۰۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست