«در جریان باشید»

«لایروبی و نظافت جداول و معابر سطح شهر»

«محله گلاز»

«بلوار بسیج»

«۱۰۰ دستگاه»

«میدان سردار سلیمانی – خیابان شریعتی»

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست