«در جریان باشید»

«مشارکت در پروژه کَوَل گذاری و قنات سازی محله گلاز»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: محله چشمه گلاز
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۸۰%
۸۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست