اطلاعیه های مهم شهر

»قسمت دوم و سوم مستند فریدونشهر

» روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه 

»ساعت ۱۲:۲۰ ظهر

»از شبکه دو سیما

برنامه سفری دیگر پخش خواهد شد .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست