شهرداری فریدونشهر

شهرداری فریدونشهر در اقدامی مناسب جهت رفاه حال شهروندان اقدام به گذاشتن سطل هایی ویژه شن و نمک در کلیه سطح شهر …

فهرست