اخبار شهرداری/                                                                                                                                        ۲۳ آذر ۱۴۰۲

قبای سفیدبرف پاییزی بر قامت بام ایرانتصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در بام ایران

هنوز فصل زمستان نرسیده اما شهرستان فریدونشهر میزبان بارش برف پاییزی است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر؛ در پی فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز، بارش برف چهره فریدونشهر زیبا را سفیدپوش کرد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست