قابل توجه همشهریان عزیز فریدونشهرقابل توجه همشهریان عزیز فریدونشهر

برف روبی کوچه و معابر ملاحضاتی دارد که بایدآنها رامدنظر قرار داد. باتوجه به ظرفیت و توان شهرداری تنها و سیله مناسب برف روبی کوچه ها لودر است.

زیرساخت شهری و ناهمواری و یکدست نبودن کوچه و سطح شیب دار کوچه ها در کنار ابعاد و موقعیت این وسیله راننده را ملزم به رعایت اصول ایمنی برای جلوگیری از خسارات احتمالی به بافت دیوار و اتصالات و انشعابات همچنین جلوگیری از تخریب سطح آسفالت می نماید. این امربه ظاهر آسان تمرکز ویژه ای را می طلبد که درصورت قصور و بی احتیاطی می تواند موجبات خسارت و نارضایتی ساکنین و مالکین واحدهای مسکونی درکوچه ها را به دنبال داشته باشد لذا انتظار آن است که توقعات و انتظارات تاحدودی متعادل تا از فشار و خواسته ها و توقعات ساکنین کاسته شود تا عزیزان متولی و رانندگان وسائط سنگین برفروبی بتوانند با اطمینان خاطر وصبر و حوصله مناسب به جمع آوری و برف روبی کوچه ها اقدام و میزان و حجم برف را مدیریت تابه دیوارساختمان ها فشاری وارد نشود .

از صبوری و حوصله شما بزرگوران طی این مدت کمال تشکر و امتنان داریم

🔘➖➖➖➖➖➖➖➖➖🔘

☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست