قابل توجه شهروندان گرامی …

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. قوانین و مقررات
  4. chevron_right
  5. قابل توجه شهروندان گرامی …

براساس ماده ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌های، مؤدیان که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ظرف مدت یک سال نسبت به تعیین وتکلیفنحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرایم می شوند لذا ضرورت دارد کلیه شهروندان در فرصت باقی مانده تا پایان مهلت قانونی نسبت به پرداخت اصل عوارض نوسازی اقدام و از
بخشودگی جرایم قانونی در فرصت باقی مانده استفاده نمایند .

با پرداخت به موقع عوارض شهرداری شهری آباد داشته باشیم

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر ‌‌

فهرست