با توجه به پارک خودروها در معابر اصلی و کوچه ها خصوصا خیابان های شریعتی ، امام و مدنی متأسفانه عملیات برف روبی با مشکل جدی روبرو شده است، لذا از شهروندان گرامی درخواست می شود نسبت به جابجایی خودروها از معابر مذکور اقدام نمایند تا نیروهای خدمات رسان بتوانند سریعتر عملیات برف روبی را انجام دهند .

خواهشمندیم به سایر شهروندان نیز اطلاع رسانی کنید

فهرست