اخبار شهرداری/                                                                                                                                       ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

غرفه فریدونشهر میزبان شهرداران شهرای مختلف و مقامات استانیغرفه ی فریدونشهر در دومین روز از فعالیت خود در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته میزبان شهرداران شهرهای مختلف و مقامات استانی بود.

️ آقای دکتر حیدری معاون شهردار اصفهان و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از جمله ی میهمانان و بازدیدکنندگان از غرفه ی فریدونشهر بودند.

 همچنین آقایان ظهرابی شهردار شهر فتح آباد، جامه کهن شهردار شهر کُمّه، بهرامی شهردار حنّا و حاتمی زاده شهردار شهر ونک از غرفه ی فریدونشهر بازدید کردند. دعوت از این مسئولان برای حضور در فریدونشهر و نیز همکاری متقابل در امور گردشگری از جمله نتایج این بازدیدها بود.

فهرست