کلبیس کب

 

این غار در یک کیلومتری شمال فریدونشهر قرار دارد ، طول این غار ۲۵ متر و عرض آن در جاهای مختلف بین ۳ تا ۷ متر است بلندای آن (ارتفاع داخلی) بین ۲ تا ۶ متر و کف آن مسطح و در انتهای آن چاه عمیقی است که به جهت جلو گیری از سقوط تماشاچی مسدود شده است این غار از جاهای دیدنی فریدونشهر است. از جمله دیگر غارهای شهرستان فریدون شهر می توان غار کبوتران، غار باووک، غار پیرهشتاد و غار چشمه ریسان را نام برد.

فهرست