اطلاعیه های مهم شهرداری

عوارض برتابلوهای تبلیغات محیطی

⚜️شاخص تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترکیبات وصول: ابعاد تابلو، موقعیت جغرافیایی، مدت زمان بهره برداری⚜️

📌در صورتی که تابلو نصب شده در سطح شهر دارای این سه ویژگی باشد تابلو معرفی بوده و مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد:

۱️⃣ مندرجات روی تابلو کاملا منطبق بر مجوز فعالیت واحد باشد.

۲️⃣ تابلو صرفا بر سر درب یا نمای محل فعالیت نصب شده و بیش از یک عدد نباشد.

۳️⃣ ابعاد تابلو کاملا منطبق بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیمای و منظر شهری و همچنین دستورالعمل موضوع بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی ( در صورت وجود دستور العمل ) باشد. در صورتی که تابلو نصب شده هریک از این ویژگی ها را نداشته باشد مشمول پرداخت عوارض این عنوان می‌گردد.

 

✅به گزارش روابط عمومی شهرداری فریدونشهر از تاریخ اول خردادماه کلیه تابلوهایی که بر روی درختان یا خارج از محیط کسب و کار نصب شده باشند علاوه بر جمع‌آوری آن‌ها مشمول پرداخت خسارت یا عوارض خواهند بود .

 

🍂همه باید برای نظم و انضباط اجتماعی و رعایت حقوق دیگران و ایجاد منظر زیبای شهری تلاش کنیم.

 

🌸🌱 با ما در جریان شهر باشید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست