آگهی مناقصه

(عملیات خردایش و دانه بندی خط سنگ شکن در مجتمع مصالح شهرداری فریدونشهر)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۳/۷۵

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

دریافت pdf اطلاعات عمومی مناقصه

دریافت فایل pdfروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست