آگهی مناقصه( مرحله دوم)

(عملیات بارگیری و حمل سنگ انفجار شده از محل معدن سنگ  به سنگ شکن)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۲۱۹۴

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

احتراما به استناد مجوز شماره  ۳۰۱  مورخ    ۱۴۰۳/۰۱/۰۸    شورای اسلامی فریدونشهر این شهرداری در نظر دارد ، عملیات بارگیری و حمل سنگ انفجار شده از محل معدن سنگ  به سنگ شکن موجود در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر را به صورت پیمانی طبق مشخصات فنی و دستور کار ناظر تا مبلغ  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰   ریال از محل منابع داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ  ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۲۷  می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ از طریق سامانه ستاد می باشد.  اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۵۰ /۱  ریال یا واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده شهرداری  ( شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰) جهت شرکت در مزایده الزامی میباشد.

ابراهیم باتوانی –شهردار فریدونشهر

موضوع مناقصه :

عملیات بارگیری و حمل سنگ انفجار شده از محل معدن سنگ  به سنگ شکن موجود در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر

محل : فریدونشهر – خیابان ۲۲ بهمن – معدن چشمه لاکپشتی شهرداری فریدونشهر

تعهدات پیمانکار :

پیمانکارن محترم ضمن مطالعه کامل موارد مندرج در این استعلام نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند . در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در پیشنهاد قیمت هیچ گونه مسئولیتی متوجه این شهرداری نمی باشد.

 

 • تامین کامیون مورد نیاز همراه با راننده جهت حمل مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.
 • تامین بیل مکانیکی زنجیری مناسب همراه با راننده جهت بارگیری بر عهده پیمانکار می باشد.
 • تامین سوخت و روغن و… خودروهای بند۱-۲ بر عهده پیمانکار می باشد.
 • توزین مصالح دانه بندی شده زیر نوارهای سنگ شکن صورت میگیرد و در صورتی که هر ماه به دلیل قصور پیمانکار مقدار تولید سنگ شکن به حداقل مذکور در موضوع قرارداد نرسد پیمانکار مشمول جریمه تعیین شده از سوی کارفرما می شود و حق اعتراضی ندارد .(جریمه مربوطه از حاصلضرب کسر تناژ تولید سنگ شکن ها در قیمت پیشنهادی پیمانکار به صورت ناخالص محاسبه می گردد.)
 • کارفرما هیچگونه تعهدی در قبال تامین سوخت ،غذا، محل اقامت و ایاب و ذهاب پیمانکار ندارد و در صورتی که اینگونه امکانات توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده شود هزینه آن به اضافه ۱۵درصد بالاسری از حساب وی کسر خواهد شد .
 • مالک و راننده دستگاههای موضوع قرارداد در هنگام کار می بایست کلیه مسائل ایمنی را رعایت نموده و چنانچه هرگونه حادثه ای (از جمله خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث) رخ دهد شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگو میباشد.
 • پیمانکار متعهد است عملیات موضوع قرارداد را با هماهنگی کامل و شبانه‌روزی با رئیس مجتمع تولیدی صفه (حتی در روزهای تعطیل رسمی) انجام دهد .
 • پیمانکار موظف به رعات برنامه و دستورالعمل ابلاغی شهرداری می باشد.
 • پیمانکار موظف به تغذیه سنگ شکن موجود در مجتمع تولیدی شهرداری به مقدار حداقل ماهیانه ۰۰۰/۲۵ تن میباشد و در صورتیکه پیمانکار به هر دلیلی که ناشی از قصور وی باشد نتواند حداقل مذکور را تامین نماید با گزارش مسئول سنگ شکن و تائید رئیس مجتمع تولیدی شهرداری مبلغی معادل حاصلضرب کسر تناژ تولید در قیمت پیشنهادی پیمانکار به صورت ناخالص از حساب پیمانکار کسر خواهد شد.
 • پیمانکارمتعهد به رعایت کامل مسائل ایمنی طبق قانون کار و امور اجتماعی و آئین نامه حفاظت فردی و رعایت کلیه نظامات دولتی بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای که منجر به خسارت و مسئولیت اعم از حقوقی و کیفری(مانند جراحت ، نقص عضو ، فوت و سایر موارد)نسبت به کارفرما ، پرسنل تحت امر خود یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر شود ضمن ارسال گزارش کتبی حادثه به کارفرما در کلیه مراجع ذیصلاح قانونی پاسخگو و تمامی مسئولیت به عهده وی بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد .
 • پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 • نگهبانی و حراست از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.
 • پیمانکار متعهد به بکار گیری رانندگان دارای کارت سلامت ،بیمه نامه معتبرو گواهینامه پایه یکم رانندگی می باشد ضمناً پیمانکار موظف است رانندگان را همراه با مدارک ذکر شده به صورت کتبی به رییس مجتمع تولیدی شهرداری معرفی نماید.
 • پیمانکار حق به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز از اداره کار را ندارد و کلیه مسئولیتها و عواقب ناشی از بهکارگیری اینگونه افراد به عهده وی میباشد.
 • هزینه کلیه عملیات نگهداری و سرویس و تعمیر ماشین آلات وهزینه های مربوط به آن به عهده پیمانکار میباشد
 • مدت زمان اجرای پروژه ۶ ماه می باشد و به تشخیص کارفرما تعدادگروه های کاری قابل تمدید می باشد.
 • پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد طبق دستور کار شهرداری است.
 • چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .
 • کلیه کسورات قانونی مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و غیره به عهده پیمانکار میباشد و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.
 • کارفرما میتواند حداکثر معادل ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دفتر فنی شهرداری از مبلغ پیمان کسر یا اضافه نماید.
 • کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و ناخوانا یا مبهم باشد ترتیب اثری داده نمی شود.
 • شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
 • شرکت کنندگان پس از برنده شدن می بایست معادل ۱۰ درصد مبلغ کل پیمان نسبت به اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اقدام نماید.

عملیات بارگیری و حمل سنگ انفجار شده از محل معدن سنگ  به سنگ شکن موجود در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر

 

قیمت پیشنهادی:

از شرکت / پیمانکار:

با سلام و احترام

بدینوسیله پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیوستی و با مطالعه دقیق و بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادی طبق جدول ذیل اعلام و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نخواهم داشت.

قیمت کل پیشنهادی بر حسب ریال قیمت پیشنهادی واحد مقدار واحد شرح عملیات ردیف
 

 

۱۲۵۰۰۰ تن بارگیری و حمل مصالح از معدن تا قیف فک سنگ شکن شهرداری فریدونشهر ۱

                                                                                                                                                                             

در صورت وجود هرگونه اشکال یا سوال با شماره ۰۹۱۳۲۷۱۷۸۳۶ تماس حاصل فرمایید.

 

مشاهده اطلاعیه مناقصه

دانلود PDF
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست