«در جریان باشید»

« عملیات اجرایی خاکریزی و غلطک زنی »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: میدان خروجی شهر
  • تاریخ:  اردیبهشت ۱۴۰۳
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • اهداف پروژه: عملیات اجرایی خاکریزی و غلطک زنی دوبانده سازی جاده خروجی شهر تا میدان راهداران با هدف ایمن سازی در حال اجراست.
  • اعتبار پروژه:
  • میزان پیشرفت:
۶۰%
۶۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست