«در جریان باشید»

« عملیات اجرایی جدول گذاری بلوار و میدان ورودی شرقی شهر »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: میدان ورودی شرقی
  • تاریخ: مهر ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • متراژ جدول گذاری: ۳۴۰۰ متر
  • خاکبرداری: ۱۰۰۰۰ مترمکعب
  • ️آزادسازی: ۲۱۰۰۰ مترمربع
  • ️اعتبار پروژه: ۲ میلیارد تومان
  • کارفرما: شهرداری فریدونشهر
  • درصد پیشرفت پروژه:
۷۰%
۷۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست