خرید یک دستگاه خودرو کاپرا۲ از منابع داخلی شهرداری جهت تجهیز واحد آتشنشانی شهرداری فریدونشهر 

شهرداری فریدونشهر به منظور تجهیز واحد آتش‌نشانی شهر یک دستگاه خودرو کمک‌دار امداد و نجات یک دستگاه خودرو کاپرا ۲ را از منابع داخلی خود به قیمت ده میلیارد ریال خریداری، تا در سال آینده خودرو بعد از آماده سازی به عنوان خودرو امداد و نجات در اختیار واحد آتش‌نشانی شهر قرار گیرد.

️ شهرداری فریدونشهر طی سال‌های گذشته اقدام به خرید ست‌های هیدرولیک و تجهیزات امداد و نجات به مبلغ بیش از پانزده میلیارد ریال نموده است که با اضافه شدن خودرو مربوطه و آماده سازی آن که هزینه‌ای بیش از ۴ میلیارد ریال دیگر را به خود اختصاص می‌دهد، مجموعه‌ای توانمند را در اختیار واحد آتش‌نشانی خود قرار خواهد داد تا در حوادث بتواند خدمات شایسته‌ای را به حادثه‌دیدگان ارائه نماید.

️ شهردار فریدونشهر در رابطه با ضرورت خرید و تجهیز خودرو امداد و نجات گفت در سال جاری در بیش از ۶ حادثه که ۳ مورد مربوط به تصادفات شدید بوده با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی و امداد و نجات واحد آتش‌نشانی شهرداری اقدامات مؤثر و کمک‌رسانی در لحظه مناسب انجام شده که قابل تقدیر بوده و ما را موظف به خرید خودرو مربوطه و تجهیز آن نمود.

️ شهردار فریدونشهر ضمن قدردانی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر، هیات انطباق فرمانداری و دادستان محترم در همراهی برای خرید خودرو و تجهیزات واحد آتش‌نشانی گفتند: هم‌افزایی در مدیریت شهری و همراهی و مساعدت سایر مسئولین باعث تقویت واحدهای مختلف شهرداری شده است و این راه ادامه دارد.

فهرست