شهدای شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شهدای شهر

مردم شهر فریدونشهر در طی ۸ سال دفاع مقدس غیورانه در جبهه های حق علیه باطل حضور یافتند و تعداد ۵۷ شهید…… آزاده و جانبار نثار ایران و انقلاب نمودند.

بسم رب الشهدا والصدیقین

تصویر شهید نام و نام خانوادگی شهید تاریخ ولادت تاریخ شهادت محل شهادت

 

مسعود ادهمی

 

۱۳۴۱/۰۷/۰۸

 

۱۳۶۵/۱۱/۰۴

 

شلمچه

 

حسن ادهمی

 

۱۳۴۳/۰۶/۰۵

 

۱۳۶۲/۰۱/۲۲

 

شرهانی

 

عبدالرضا احمدی

 

۱۳۳۹/۰۱/۰۲

 

۱۳۵۹/۰۲/۱۸

 

سقز – کردستان

 

بهرام اسفنانی

 

۱۳۴۲/۱۱/۱۳

 

۱۳۶۳/۱۰/۳۰

 

جزیره مجنون

 

محمدرضا اسفنانی

 

۱۳۲۴/۰۱/۰۷

 

۱۳۵۹/۰۷/۰۲

 

شوش

 

نورمحمد اسفنانی

 

۱۳۴۱/۱۱/۱۷

 

۱۳۶۲/۰۲/۰۱

 

شلمچه

 

رحمت اله اسپنانی

 

۱۳۴۶/۰۷/۰۱

 

۱۳۶۷/۰۴/۲۱

 

زیبدات

 

ابراهیم اصلانی

 

۱۳۴۵/۰۵/۱۰

 

۱۳۶۲/۰۹/۱۸

 

مریوان

 

بهرام اصلانی

 

۱۳۴۴/۱۰/۰۱

 

۱۳۶۴/۱۰/۱۰

 

شمال غرب -پادگان پسوه

 

حسین اصلانی

 

۱۳۴۳/۰۶/۱۱

 

۱۳۶۴/۰۴/۱۸

 

جبهه جنوب – نهر عنبر

 

عزت اله اصلانی

 

۱۳۴۲/۱۲/۰۳

 

۱۳۶۵/۱۱/۰۱

 

شلمچه

 

سید سعید انوری

 

 

۱۳۶۵/۱۰/۰۴

 

محمدرضا انیکازی

 

۱۳۴۶/۰۸/۰۴

 

۱۳۶۶/۰۱/۱۷

 

شرهانی

 

احمد جدیدی

 

۱۳۱۵/۰۱/۰۷

 

۱۳۶۵/۱۰/۰۴

 

اصفهان – بمباران هوایی

 

علی حسین جمالی

 

۱۳۴۱/۰۹/۰۷

 

۱۳۶۱/۰۴/۰۶

 

دیوان دره کردستان

 

سید صدرالدین حسینی

 

۱۳۴۵/۰۸/۱۰

 

۱۳۶۲/۰۵/۱۵

 

خاک عراق

 

فریدون حسینی

 

۱۳۴۷/۰۵/۰۱

 

۱۳۶۷/۰۱/۲۱

 

پنجوین

 

علی حسین خدایگانی

 

۱۳۳۹/۱۱/۰۸

 

۱۳۶۱/۰۲/۲۸

 

جبهه جنوب

 

نوذر خودچیانی

 

۱۳۳۱/۱۰/۱۴

 

۱۳۶۴/۰۵/۲۵

 

جاده اهواز – آبادان

 

علی محمد خودسیانی

 

۱۳۴۲/۱۲/۰۱

 

۱۳۶۳/۱۰/۲۴

 

گردنه برده میشان – کردستان

 

فضل اله خودسیانی

 

۱۳۴۱/۱۰/۰۳

 

۱۳۶۵/۱۱/۰۶

 

مریوان

 

علیرضا دستوری

 

۱۳۴۲/۰۱/۰۵

 

۱۳۶۲/۱۱/۲۳

 

پنجوین

 

منصور دویستی

 

۱۳۴۸/۰۳/۰۱

 

۱۳۶۵/۱۰/۰۴

 

ام الرصاص

 

محمدقلی دویستی

 

۱۳۴۴/۰۸/۰۲

 

۱۳۶۷/۰۲/۰۲

 

شاخ شمیران

 

کرم دهقان

 

۱۳۴۲/۰۹/۰۳

 

۱۳۶۴/۱۲/۱۲

 

فاو

 

عباسعلی رحیمی

 

۱۳۳۲/۱۰/۰۴

 

۱۳۶۱/۰۲/۱۶

 

جبهه جنوب

 

علی‌محمد رحیمی

 

۱۳۴۲/۰۳/۰۳

 

۱۳۶۵/۱۰/۰۴

 

الرصاص

 

محمدرضا رحیمی

 

۱۳۴۳/۰۱/۲۵

 

۱۳۶۵/۰۲/۲۸

 

مهران

 

محمد رضوانی

 

۱۳۴۰/۰۸/۰۳

 

۱۳۶۵/۱۲/۰۷

 

شلمچه

 

عباس رشیدی

 

۱۳۴۵/۰۹/۰۲

 

۱۳۶۵/۱۰/۱۵

سومار

 

غلامرضا رفیعی

 

۱۳۳۹/۰۹/۰۶

 

۱۳۶۰/۰۷/۰۷

 

تهران – سانحه هوایی

 

محمدرضا صفری

 

۱۳۴۰/۰۹/۰۹

 

۱۳۶۱/۰۱/۲۰

 

شوش

 

بهروز طاهری

 

 

۱۳۶۷/۰۴/۰۴

 

محمدقلی عیوضی

 

۱۳۴۴/۰۶/۰۵

 

۱۳۶۳/۱۰/۰۴

 

عین خوش

 

مصطفی قلی قاسمی

 

۱۳۳۹/۰۸/۰۶

 

۱۳۶۲/۱۰/۰۱

 

فکه

 

علی قلانی

 

۱۳۴۳/۱۰/۰۵

 

۱۳۶۵/۰۵/۰۷

 

عین خوش

 

حسین گلنیا

 

۱۳۴۰/۰۱/۰۳

 

۱۳۶۵/۱۰/۳۰

 

بیمارستان دکتر شهید فقهی شیراز

 

محمد گودرزی

 

۱۳۴۶/۱۲/۱۵

 

۱۳۶۵/۰۶/۱۷

 

سردشت کردستان

 

حسین گوگونانی

 

۱۳۴۰/۰۷/۰۵

 

۱۳۶۱/۰۱/۱۷

 

عملیات فتح المبین

 

حفیظ اله گوگونانی

 

۱۳۴۲/۰۶/۰۹

 

۱۳۶۷/۰۱/۲۳

 

میوان

 

احمد لاچینانی

 

۱۳۳۵/۱۲/۰۹

 

۱۳۶۵/۱۰/۲۵

 

شلمچه

 

عزت اله لاچینانی (عباس)

 

۱۳۳۷/۰۹/۰۳

 

۱۳۶۵/۱۰/۰۴

 

الرصاص

 

عزت اله لاچینانی (میرزامحمد)

 

۱۳۴۱/۰۹/۰۶

 

۱۳۶۵/۱۰/۰۴

 

شلمچه

 

غلامرضا لاچینانی

 

۱۳۳۸/۰۴/۰۴

 

۱۳۶۲/۰۸/۰۵

 

مریوان

 

قدرت اله لاچینانی

 

۱۳۴۴/۱۰/۱۳

 

۱۳۶۲/۱۲/۱۰

 

مریوان

 

محمد لاچینانی

 

 

۱۳۶۴/۱۱/۳۰

 

محمود لاچینانی

 

۱۳۴۲/۰۵/۱۹

 

۱۳۶۵/۱۰/۰۴

 

الرصال

 

محمود لاچینانی

 

۱۳۴۵/۰۹/۰۱

 

۱۳۶۲/۱۰/۰۴

 

مریوان

 

بانو بتول لاچینانی

 

۱۳۴۰/۰۵/۰۹

 

۱۳۷۲/۱۲/۲۶

 

شهر استایپانگرد

 

بانو مریم لچینانی

 

۱۳۷۲/۱۲/۲۶

 

دوشیزه مژگان موحدی

 

۱۳۶۴/۰۴/۲۴

 

۱۳۷۲/۱۲/۲۶

 

شهر استایپانگرد

 

صفرعلی موحدی

 

۱۳۴۶/۰۱/۱۷

 

۱۳۶۲/۱۲/۱۰

 

سوسنگرد

 

حیات اله موحدی

 

۱۳۲۱/۰۱/۰۳

 

۱۳۶۶/۰۵/۰۶

 

شلمچه

 

سید رسول موسوی

 

۱۳۶۰/۰۷/۰۵

 

آبادان

 

سید احمد موسوی

 

۱۳۴۰/۰۵/۲۲

 

۱۳۵۹/۰۷/۰۹

 

شوش

 

نیازعلی مولیانی

 

۱۳۴۸/۰۸/۰۸

 

۱۳۶۵/۱۰/۲۸

 

سومار

 

مجید مومنی

 

 

۱۳۶۵/۱۰/۲۱

 

ذبیح اله میدانی

 

۱۳۴۴/۱۲/۱۰

 

۱۳۶۴/۰۷/۳۰

 

میمک

 

حسین ناگلیانی

 

۱۳۴۵/۱۱/۰۱

 

۱۳۶۶/۰۹/۲۹

 

زبیدات

 

سید علی هاشمی

 

۱۳۴۰/۱۰/۰۸

 

۱۳۸۰/۰۸/۱۹

 

مانور فرهنگی رزمی عظیم علویان

 

حبیب اله یوسلیانی

 

۱۳۴۷/۰۹/۰۱

 

۱۳۶۵/۰۵/۱۹

 

فاو

 

رضا یوسلیانی

 

۱۳۴۲/۰۷/۳۰

 

۱۳۶۵/۰۳/۱۲

 

فاو

 

محمدرضا یوسلیانی

 

۱۳۴۶/۰۹/۰۱

 

۱۳۶۵/۰۲/۰۱

 

فاو

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست