سیزدهم آبان، روز تجلی دوباره‌ی آزادگی و شجاعت و غیرت انقلابی در ملت مسلمان ماست.

حضرت آیت الله امام خامنه ای …

همه در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه همچون سالهای گذشته با اقتدار شرکت خواهیم کرد تا مشتی باشیم بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی …

فهرست