به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدونشهر با عنایت به پیگیری توسط شهروندان محترم و در جهت رفاه حال شهروندان گرامی و طرح موضوع در شورای ترافیک شهرستان و تلاش ادارات ذیربط و همکاری شرکت امید سفر فریدونشهر و با توجه به بازگشایی دانشگاه ها سرویس مسافربری شش صبح فریدونشهر به اصفهان از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ راه اندازی گردید.

فهرست