اخبار شهرداری/                                                                                                                                            ۲۰ آذر ۱۴۰۲

برگزاری اولین جلسه ستاد عملیات زمستانی در شهرداری باحضور معاون شهردار، رییس پلیس راهور، رییس اورژانس و سایر اعضاء🔻اولین جلسه ستاد عملیات زمستانی در شهرداری به استناد ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور برگزار شد.

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر معاون شهردار در این جلسه هدف تشکیل از این ستاد را پیشگیری و آمادگی در مواجهه با پیامدهای ناشی از بارش برف در سطح شهر و فراهم سازی شرایط ایمن برای عبور و مرور شهروندان در زمان بعد از بارش عنوان کرد محسن تواضعی ایجاد ساختاری مشخص و وحدت رویه در شهرداری و هم افزایی با سایر نهادهای خدمت رسان از جمله راهور و اورژانس در شرایط زمستانی و بحرانی را یکی دیگر از اهداف تشکیل این ستاد برشمرد.

وی افزود :هماهنگی و سیاست گذاری و چگونگی استفاده از تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت پاکسازی معابر و فضاهای عمومی ناشی از بارش برف در سطح شهر از دیگر وظایف این ستاد می باشد در پایان شرح وظایف واحدهای مختلف اجرایی شهرداری به مسئولین واحدها ابلاغ گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست