زیبایی شهر برای شما و به دست شما                                                                                    ۱۴ اسفند ۱۴۰۱  شهرداری فریدونشهر در سری پیامهای “فرهنگ شهروندی” این پیام را با موضوع “شهر زیبا” به همشهریان فرهیخته و گرانقدر تقدیم می نماید.
.


☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست